Οι “παραπεταμένοι” στο WILLY'S musicafe - Κώστας Τρυφωνόπουλος

Οι “παραπεταμένοι” στο WILLY’S musicafe

το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ «ΠΑΡΑΠΕΤΑΜΕΝΟΙ» με την Σοφία Κονταράτου
την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 στις 9:30 μμ
σε ρεμπέτικα και λαϊκά…χωρίς ηλεκτρισμό…με φυσικό ήχο
στο WILLY’S musicafe
Έβρου 22 – πίσω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
τηλ:210-7774546

Up